بارگیری...
خانه -> پروژه ها
  • Follow Siavash on Twitter
  • Add Siavash on Facebook
  • Follow Siavash on Google+
بات:

پروژه های سیاوش

سازنده ی تصویر نمایش جادویی یاهو! مسنجر

سازنده ی تصویر نمایش جادویی یاهو! مسنجر

همانطور که در تصویر می بینید توسط این ابزار شما می توانید بطور هم زمان دو عکس را در تصویر نمایش خود جا دهید، به این صورت که یکی از آنها به عنوان آیکن بقل اسم شما در لیست یاهو! مسنجر ظاهر شده و دیگری عکسی است که با سایز نرمال در تصویر نمایش شما ظاهر می شود. برای استفاده از این ابزاراینجا را کلیک کنید. در صورتی که ثبت نام کرده باشید عکس تولید شده را فقط خودتان می توانید ببینید، در غیر این صورت این عکس در آخرین عکس های تولید شده ظاهر شده و دیگران هم می توانند آن را مشاهده کنند!

پروژه های دیگر سیاوش