بارگیری...
خانه -> مهارت ها
  • Follow Siavash on Twitter
  • Add Siavash on Facebook
  • Follow Siavash on Google+
بات:

مهارت های سیاوش:

زبان ها:
انگلیسی، ایتالیایی
برنامه نویسی برنامه:
Java، VC++، C++Builder، Delphi، C++، Pascal، برنامه نویسی DirectX
برنامه نویسی وب:
Cold Fusion، PHP، JSP، Ajax، Dojo Toolkit، GWT
هوش مصنوعی:
آشنایی با منطق فازی، شبکه عصبی
برنامه های کاربردی:
Matlab، Prolog