بارگیری...
خانه -> پروژه ها
  • Follow Siavash on Twitter
  • Add Siavash on Facebook
  • Follow Siavash on Google+
بات:

پروژه های سیاوش

سایفر روبات، روبات پاسخ گو!

Cypher Robot, Yahoo! Messenger AIML bot!

سایفر روبات اولین روبات پاسخ گوی فارسی زبان است. نکته ی جالب این است که سایفر دارای شخصیت می باشد، به عنوان مثال اگر طرف مقابل بد حرف بزند ناراحت می شود یا حتی ممکن است قهر کند، و از طرف دیگر ممکن است عاشق شود! سایفر فقط یک پاسخ گو نیست بلکه بعضی اوقات سوال می پرسد و با توجه به جوابی که می گیرد به اطلاعات خود می افزاید. نکته ی جالب دیگر اطلاعات کامل این روبات در زمینه ی فیلم و آهنگ و استعداد قابل توجهش در ریاضی است! سایفر می تواند نوع شخصیت طرف مقابل خود را تا حدودی از جواب هایش حدس بزند! شما می توانید با اضافه کردن آی دی "neol3ot" در یاهو! مسنجر با سایفر حرف بزنید، اگر دیدید سایفر اسم یا سنتان را حدس زد تعجب نکنید چون کاملا عادی است! در صورتی که به طریقه ی ساخته شدن این روبات علاقه مندید، آموزشی در این زمینه در اینجا وجود دارد. در این آموزش پروتکل YMSG نیز بصورت کامل تشریح شده.

پروژه های دیگر سیاوش